top of page

Hvad er forskellen på konventionelt og økologisk hestefoder?
Af Louise Pedersen, Hestezonen.dk

Økologi er et omdiskuteret emne – også i hesteverden. Mange efterspørger økologisk hestefoder, men udvalget er stærkt begrænset. Faktisk er Horselux Eco Care det eneste danske økologiske hestefoder.

Ofte opfattes økologi som et kvalitets stempel. Men er det nu også det?

 

Myten om svampesporer i økologisk foder kontra konventionelt foder.

Der kendes omkring 300 forskellige mykotoksiner (toksiner/gifte produceret af svampe). Det er dog kun omkring 20, som menes at have betydning for husdyr og mennesker. Særligt relevante er fusariumtoksiner og ochratoksin A.

Det er den sidstnævnte, der har været primær årsag til myten om, at økologisk korn ofte er svært belastet af svampesporer. I 1994 blev der nemlig fundet et forhøjet indhold af svampetoksinet ochratoksin A i nogle partier af økologisk rugmel. Men indholdet skyldtes dårlig tørring og lagring, og Fødevarestyrelsen har da heller ikke siden, fundet forskelle på indholdet af svampetoksiner mellem konventionelt og økologisk dyrket korn eller mel – hverken i Danmark eller EU.

Brodal et al. 2016 sammenlignede flere forskellige europæiske studier og fandt ikke nogen sammenhæng med at økologiske afgrøder har et højere indhold af svampesporer ens konventionelt dyrkede.

Myten om at økologisk foder har højere indhold af svampesporer er altså en myte!

 

Forskellene på økologisk og konventionelt foder

Den umiddelbart største forskel på økologisk og konventionelt foder er, at det ikke er tilladt at anvende genmodificerede afgrøder i økologisk foder.

Så vil du være helt sikker på at dit foder er GMO frit og ikke kontamineret med GMO fra fx lager eller foderblandingsanlæg, så skal du vælge økologisk foder. Deklareringsmæssigt set må man ikke reklamere med at et foder er GMO frit, men til gengæld skal man deklarere hvis det indeholder råvarer der er genmodificerede.

Det, at der ikke må anvendes genmodificerede råvarer i det økologiske foder kommer, i mine øjne, tydeligst til udtryk ved at der ikke må bruges organiske mineraler i økologisk foder. Det kan man selvfølgelig undre sig over, da særligt selen i organisk form har en bedre optagelighed end uorganisk selen. Når de uorganiske mineraler laves organiske sker det i en proces, hvor de dyrkes/bindes op på proteinforbindelser. Et eksempel er selenium yeast/selen gær. Processen hvor uorganiske mineraler laves til organiske er en forandring af en oprindelig råvare, og betragtes derfor lovmæssigt set, som en genetisk modifikation / GMO. Derfor er de tilsatte mineraler i økologisk foder uorganiske.

Der findes naturligvis også råvarer der indeholder letoptagelige mineraler i sig selv, men de er utroligt svære at få fat på i økologisk  godkendt kvalitet, hvilket skruer prisen så meget i vejret, at det ikke er realistisk at anvende i en foderblanding.

 

Men hvad er det sundeste?

Det menes, at der er flere næringsstoffer af forskellig slags i økologiske råvarer. Men det er lidt omdiskuteret, og afhængig af hvilke næringsstoffer man sammenligner, er der plusser og minusser, men ikke et endegyldigt svar.

Det er ikke sådan, at man partout kan sige at økologisk foder er sundere end konventionelt foder – og omvendt. Det foder, som de forskellige heste trives på er super individuelt.

Sundhed er et resultat af mange forskellige parametre, og måske er et økologisk foder det rigtige for din hest, afhængigt af hvad den ellers fodres med.

bottom of page